THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Topology and geometry

Bredon, Glen E.

200034

Topology and geometry

Tác giả: Bredon, Glen E.
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
TOÁN TẮT

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN: 0-387-97926-3
  Mã ngôn ngữ:eng
  Chỉ Số Phân Loại:55BR
  Tác giả:Bredon, Glen E
  Thông tin nhan đề:Topology and geometry
  Xuất bản, phát hành:1.-New York : Springer-Verlag , 200034
  Từ Khóa:Algebraic topology; , Fundamental group , Homotopy
  Tài liệu chủ:Graduate Texts in Mathematics

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa