THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00
TÀI LIỆU SỐ MỚI
 • Lão Hạc 63

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Nam Cao

  Nhà Xuất Bản: Giáo dục

  Năm xuất bản: 1975

 • Độc thoại 62

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Nam NT

  Nhà Xuất Bản: Công đoàn

  Năm xuất bản: 2020

 • Lão Hạc 57

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Nam Cao

  Nhà Xuất Bản: Giáo dục

  Năm xuất bản: 1975

 • Topology and geometry

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Bredon, Glen E

  Nhà Xuất Bản: Springer-Verlag

  Năm xuất bản: 1997

 • Demo test

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Linh Nguyễn

  Nhà Xuất Bản: Kim Đồng

  Năm xuất bản: 2024

 • Sách những quy tắc trong cuộc sống

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Viết Linh

  Nhà Xuất Bản: NXB Linh1

  Năm xuất bản: 2030

 • Sách toán học

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Nguyễn Thị Ninh

  Nhà Xuất Bản: Giáo dục

  Năm xuất bản: 2022

 • Sách giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế thư viện

  Loại tài liệu: Tài liệu số

  Tác giả: Linh Nguyễn

  Nhà Xuất Bản: Kim Đồng

  Năm xuất bản: 2022