THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Duality for Nonconvex Approximation and Optimization

Ivan Singer

2006

Duality for Nonconvex Approximation and Optimization

Tác giả: Ivan Singer
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: null
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:eng
  Chỉ Số Phân Loại:49
  Tác giả:Ivan Singer
  Thông tin nhan đề:Duality for Nonconvex Approximation and Optimization
  Xuất bản, phát hành:1.-Canadian Mathematical Society : Springer , 2006
  Mô tả vật lý:373
  Từ Khóa:convex analysis , Convexity , optimization , perturbation theory

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV7178
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa