THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

 • The 50th Anniversary of Gröbner Bases

  Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Takayuki Hibi

  Nhà Xuất Bản: MSJ

  Năm Xuất Bản: 2018

 • The 50th Anniversary of Gröbner Bases

  Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Takayuki Hibi

  Nhà Xuất Bản: Mathematical Society of Japan

  Năm Xuất Bản: 2018

 • Binomial Ideals

  Loại tài liệu: Sách điện tử

  Tác giả: Jürgen Herzog, Takayuki Hibi, Hidefumi Ohsugi

  Nhà Xuất Bản: Springer

  Năm Xuất Bản: 2018