THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Introduction to Quadratic Forms

Tác giả: O. Timothy O’Meara
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
O'Meara treats his subject from this point of view (of the interaction with algebraic groups). He does not attempt an encyclopedic coverage ...nor does he strive to take the reader to the frontiers of knowledge... . Instead he has given a clear account from first principles and his book is a useful introduction to the modern viewpoint and literature. In fact it presupposes only undergraduate algebra (up to Galois theory inclusive)... The book is lucidly written and can be warmly recommended.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: O. Timothy O’Meara
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2000
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Arithmetic Theory of Fields, Arithmetic Theory of Rings, Lattice, Quadratic Forms, number theory, matrix theory

Từ khóa