THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Geometric Measure Theory

Tác giả: Herbert Federer
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Federer's timely and beautiful book indeed fills the need for a comprehensive treatise on geometric measure theory, and his detailed exposition leads from the foundations of the theory to the most recent discoveries. ... The author writes with a distinctive style which is both natural and powerfully economical in treating a complicated subject. This book is a major treatise in mathematics and is essential in the working library of the modern analyst. Bulletin of the London Mathematical Society


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Herbert Federer
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 1996
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Geometric measure theory, Lebesgue integration, Multiplication, calculus of variations, integration

Từ khóa