THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Algebraic Number Theory

Tác giả: Frazer Jarvis
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This undergraduate textbook provides an approachable and thorough introduction to the topic of algebraic number theory, taking the reader from unique factorisation in the integers through to the modern-day number field sieve. The first few chapters consider the importance of arithmetic in fields larger than the rational numbers. Whilst some results generalise well, the unique factorisation of the integers in these more general number fields often fail. Algebraic number theory aims to overcome this problem. Most examples are taken from quadratic fields, for which calculations are easy to perform. The middle section considers more general theory and results for number fields, and the book concludes with some topics which are more likely to be suitable for advanced students, namely, the analytic class number formula and the number field sieve. This is the first time that the number field sieve has been considered in a textbook at this level.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Frazer Jarvis
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Algebraic Number Theory, Class Groups, Number Field Sieve, Quadratic Fields, Unique Factorisation

Từ khóa