THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Pseudodifferential Operators and Wavelets over Real and p-adic Fields

Tác giả: Nguyen Minh Chuong
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This monograph offers a self-contained introduction to pseudodifferential operators and wavelets over real and p-adic fields. Aimed at graduate students and researchers interested in harmonic analysis over local fields, the topics covered in this book include pseudodifferential operators of principal type and of variable order, semilinear degenerate pseudodifferential boundary value problems (BVPs), non-classical pseudodifferential BVPs, wavelets and Hardy spaces, wavelet integral operators, and wavelet solutions to Cauchy problems over the real field and the p-adic field.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Nguyen Minh Chuong
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Từ khóa: pseudodifferential operators of principal type, pseudodifferential operators of variable order, semilinear degenerate pseudodifferential BVPs, non-classical pseudodifferential BVP, wavelets and Hardy spaces, wavelet integral operators, wavelet solutions to Cauchy problems

Từ khóa