THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Partial Differential Equations in Action: Complements and Exercises

Tác giả: Sandro Salsa, Gianmaria Verzini
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This textbook presents problems and exercises at various levels of difficulty in the following areas: Classical Methods in PDEs (diffusion, waves, transport, potential equations); Basic Functional Analysis and Distribution Theory; Variational Formulation of Elliptic Problems; and Weak Formulation for Parabolic Problems and for the Wave Equation. Thanks to the broad variety of exercises with complete solutions, it can be used in all basic and advanced PDE courses.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Sandro Salsa, Gianmaria Verzini
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Basic Functional Anaysis, Classical partial differential equations, Distribution Theory, Distribution and Sobolev spaces, Potential equation, Variational formulation, partial differential equations

Từ khóa