THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Diophantine Geometry An Introduction

Tác giả: Marc Hindry, Joseph H. Silverman
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This is an introduction to diophantine geometry at the advanced graduate level. The book contains a proof of the Mordell conjecture which will make it quite attractive to graduate students and professional mathematicians. In each part of the book, the reader will find numerous exercises.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Marc Hindry, Joseph H. Silverman
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2000
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Abelian varieties, Diophantine approximation, algebraic number theory, Abelian variety, algebraic curve

Từ khóa