THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Axiomatic Set Theory

Tác giả: Gaisi Takeuti, Wilson M. Zaring
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This text deals with three basic techniques for constructing models of Zermelo-Fraenkel set theory: relative constructibility, Cohen's forcing, and Scott-Solovay's method of Boolean valued models. Our main concern will be the development of a unified theory that encompasses these techniques in one comprehensive framework. Consequently we will focus on certain funda­ mental and intrinsic relations between these methods of model construction. Extensive applications will not be treated here. This text is a continuation of our book, I ntroduction to Axiomatic Set Theory


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Gaisi Takeuti, Wilson M. Zaring
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 1973
Mô tả vật lý:
Từ khóa: forcing, set theory

Từ khóa