THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Combinatorial Theory

Tác giả: Martin Aigner
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Combinatorial Theory From the reviews: This book presents a very good introduction to combinatorics. It covers most aspects of enumeration and order theory,... It is divided into three parts. The first part presents the basic material on mappings and posets... The second part deals with enumeration ... Finally the third part treats of the order-theoretic aspects ... In the text examples are given and at the end of each chapter valuable notes, also very good selected exercises. They constitute an organic part of the book.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Martin Aigner
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 1997
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Combinatorics, Permutation, combinatorial theory, graph theory, lattice theory

Từ khóa