THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Sách giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế thư viện

Tác giả: Linh Nguyễn
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

Tác giả: Linh Nguyễn
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý:
Từ khóa:

Từ khóa