THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Tính chất Schauder và tính chất AR của một số lớp không gian compact

Lê Hoàng Trí , Nguyễn Hữu Điển

1996

Tính chất Schauder và tính chất AR của một số lớp không gian compact

Nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Trí , Nguyễn Hữu Điển
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La55
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Hoàng Trí
  Tập thể hướng dẫn:Nguyễn Hữu Điển
  Nhan đề:Tính chất Schauder và tính chất AR của một số lớp không gian compact
  Xuất bản, phát hành:H / 1996
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1996
  Từ Khóa:Toán giải tích

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La55
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa