THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Kì dị tại vô hạn và tôpô của đa thức

Hà Huy Vui

1996

Kì dị tại vô hạn và tôpô của đa thức

Nghiên cứu sinh: Hà Huy Vui
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La58
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Nghiên cứu sinh:Hà Huy Vui
  Nhan đề:Kì dị tại vô hạn và tôpô của đa thức
  Xuất bản, phát hành:H / 1996
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1996
  Từ Khóa:Tôpô hình học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La58
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa