THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Về luật giới hạn của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập

Hồ Đăng Phúc , Nguyễn Duy Tiến

1986

Về luật giới hạn của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập

Nghiên cứu sinh: Hồ Đăng Phúc , Nguyễn Duy Tiến
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Nghiên cứu sinh:Hồ Đăng Phúc
  Tập thể hướng dẫn:Nguyễn Duy Tiến
  Nhan đề:Về luật giới hạn của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập
  Xuất bản, phát hành:H / 1986
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1986
  Từ Khóa:Xác suất Thống kê

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa