THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics

A

AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl355

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi : Từ 4/2013 không nằm trong danh sách tạp chí trao đổi nữa.
  Chỉ số ISSN:0972-8600
  Tên tạp chí:AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics
  Xuất bản, phát hành:A.
  Kích thước:17 x 24 cm
  Địa chỉ truy cập:www.akcejournal.org

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa