THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Algebra Colloquium

Chinese Academy of Sciences, Suzhou University

Algebra Colloquium

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl337

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:1005-3876
  Tên tạp chí:Algebra Colloquium
  Xuất bản, phát hành:World Scientific. / Chinese Academy of Sciences, Suzhou University

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa