THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Annales Mathematiques Blaise Pascal

Laboratoires de Mathematiques Pures et Appliquees de l'Universite Blaise Pascal

Annales Mathematiques Blaise Pascal

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl236

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:1259-1734
  Tên tạp chí:Annales Mathematiques Blaise Pascal
  Xuất bản, phát hành:Universite Blaise Pascal. / Laboratoires de Mathematiques Pures et Appliquees de l'Universite Blaise Pascal
  Kích thước:17x25cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa