THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Annales de l'Institut Henri Poincare. Section A: Physique Theorique

Gauthier-villars

Annales de l'Institut Henri Poincare. Section A: Physique Theorique

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl219b

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0020-2339
  Tên tạp chí:Annales de l'Institut Henri Poincare. Section A: Physique Theorique
  Xuất bản, phát hành:Gauthier-villars.
  Kích thước:16x24cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa