THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Annales de L'Institut Henri Poincare. Analyse non Lineaire

Gauthier-villars

Annales de L'Institut Henri Poincare. Analyse non Lineaire

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl156

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:0294-1449
  Tên tạp chí:Annales de L'Institut Henri Poincare. Analyse non Lineaire
  Xuất bản, phát hành:Gauthier-villars.
  Kích thước:21x27cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa