THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse Mathematiques

Centre National de la Recherche Scientifique

Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse Mathematiques

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl253

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:0240-2963
  Tên tạp chí:Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse Mathematiques
  Xuất bản, phát hành:Universite Paul Sabatier. / Centre National de la Recherche Scientifique
  Kích thước:16x23cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa