THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Advanced Studies in Contemporary Mathematics

Jangjeon Research Inst. For Math. Sci. & Physics

Advanced Studies in Contemporary Mathematics

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl309

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:1229-3067
  Tên tạp chí:Advanced Studies in Contemporary Mathematics
  Xuất bản, phát hành:Jangjeon Research Inst. For Math. Sci. & Physics.
  Kích thước:19x26cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa