THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Sinica

Chinese Mathematical Society, Institute of Mathematics, Academia Sinica, Beijing

Acta Mathematica Sinica

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu: TL64
Ký hiệu tạp chí: Tl64

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi : Trao đổi Acta
  Chỉ số ISSN:1439-8516
  Tên tạp chí:Acta Mathematica Sinica
  Xuất bản, phát hành:Springer. / Chinese Mathematical Society, Institute of Mathematics, Academia Sinica, Beijing.
  Kích thước:18x26cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: TL64
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 0
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa