THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Hungarica

Akademiai Kiado

Acta Mathematica Hungarica

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl29

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0236-5294
  Tên tạp chí:Acta Mathematica Hungarica
  Xuất bản, phát hành:Akademiai Kiado.
  Kích thước:17x24cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa