THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Cybernetica

University Of Szeged

Acta Cybernetica

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl162

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:0324-721X
  Tên tạp chí:Acta Cybernetica
  Xuất bản, phát hành:University Of Szeged.
  Kích thước:17x24cm
  Địa chỉ truy cập:http:/www.inf.u-szeged.hu/local/acta

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa