THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society

AMS

Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl250

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0192-5857
  Tên tạp chí:Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society
  Xuất bản, phát hành:AMS.
  Kích thước:17.5x25cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa