THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Academiae Paedagogicae - Nyớregyhỏziensis

Bessenyei Gyửrgy College - Nyớregyhỏza Hunggary

Acta Mathematica Academiae Paedagogicae - Nyớregyhỏziensis

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0866-0182
  Tên tạp chí:Acta Mathematica Academiae Paedagogicae - Nyớregyhỏziensis
  Xuất bản, phát hành:Bessenyei Gyửrgy College - Nyớregyhỏza Hunggary.
  Địa chỉ truy cập:http://www.emis.de/journals/AMAPN/

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa