THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Algebras and Representation Theory

Kluwer Academic Publishers

Algebras and Representation Theory

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl216

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Quà tặng : Prof. J. Herzog
  Chỉ số ISSN:1386-923x
  Tên tạp chí:Algebras and Representation Theory
  Xuất bản, phát hành:Kluwer Academic Publishers.
  Kích thước:16x24cm
  Địa chỉ truy cập:http://www.kluweronline.nl

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa