THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Vietnamica

Viện Toán học

Acta Mathematica Vietnamica

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl121

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Quà tặng
  Chỉ số ISSN:0251-4184
  Tên tạp chí:Acta Mathematica Vietnamica
  Xuất bản, phát hành:Viện khoa học Việt nam. / Viện Toán học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa