THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê

Dao Huu Ho

Hà Nội

2006

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê

Tác giả: Dao Huu Ho
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7913
Mã giá: 60HO
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Mã giá:60HO
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Dao Huu Ho
  Nhan đề:Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Hà Nội , 2006
  Số trang:318

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ERR.Lv7913
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa