THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Scattering theory

Lax. P. D , Phillips. R. S

1967

Scattering theory

Tác giả: Lax. P. D , Phillips. R. S
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv1497
Mã giá: 35LA
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This is a well-organized treatment of scattering theory for the time evolution of systems of hyperbolic type. The presentation is clear and instructive. Prerequisites for reading the monograph are, perhaps, a modest, but sound knowledge of Hilbert-space theory of linear operators and Fourier analysis ; ^aPhillips, R.S.
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter I. Introduction Chapter II. Representation theory and teh scattering operator Chapter III. A semigroup of operators related to the scattering matrix Chapter IV. The translation representation for the solution of the wave equation in free space Chapter V. The solution of the wave equation in an exterior domain Chapter VI. Symmetric hyperbolic systems, the Acoustic equation with an indefinite energy form, and the Schrodinger equation Appendix 1. Semigroups of operators Appendix 2. Energy decay Appendix 3. Energy decay for star-shaped obstacles by Cathleeen S. Morawetz Appendix 4. Scattering theory for Maxwell's equations by Georg Schmidt

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:35LA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Lax. P. D, Phillips. R. S
  Nhan đề:Scattering theory
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H / 1967
  Số trang:276;
  Kích thước: Khổ sách 24cm
  Từ Khóa:partial differential equations

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 9999990007445
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa