THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Convex analysis and measurable multifunctions

A. Dold , B. Eckmann

Verlag

1977

Convex analysis and measurable multifunctions

Tác giả: A. Dold , B. Eckmann
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7094
Mã giá: 46CA
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. Convex functions Chapter 2. Hausdorff distance and hausdorff uniformity Chapter 3. Measurable multifunctions Chapter 4. Topological property of profile of a measurable multifunction with compact convex values Chapter 5. Compactness theorems of measurable selections and integral representation theorem Chapter 6. Primitive of multifunctions and multivalued differential equations Chapter 7. Convex integrand on locally convex spaces applications Chapter 8. A natural supplement of L in the Dual of L applications

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:46CA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. Dold, B. Eckmann
  Nhan đề:Convex analysis and measurable multifunctions
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Verlag , 1977
  Số trang:278;
  Kích thước:16 x 24cm
  Bộ sách:Lecture Notes in Mathematics

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 4671990101075
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa