THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Modern Higher Algebra

A. Adrian

Chicago

1939

Modern Higher Algebra

Tác giả: A. Adrian
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7113
Mã giá: 08AL
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. Groups and rings Chapter 2. Rings with a unity element Chapter 3. Matrices Chapter 4. Similarity of square matrices Chapter 5. Symmetric and skew matrices

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:08AL
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. Adrian
  Nhan đề:Modern Higher Algebra
  Xuất bản, phát hành:H : Chicago , 1939
  Số trang:317

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 0865990100808
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa