THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

An introduction to mathematics

A. N. Whitehead

London

An introduction to mathematics

Tác giả: A. N. Whitehead
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7071
Mã giá: 00WH
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:00WH
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. N. Whitehead
  Nhan đề:An introduction to mathematics
  Xuất bản, phát hành:H / London

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 0045990100446
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa