THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences

A. J. Lơhwater

1961

Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences

Tác giả: A. J. Lơhwater
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7124
Mã giá: 00LO
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Mã giá:00LO
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. J. Lơhwater
  Nhan đề:Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences
  Xuất bản, phát hành:H / 1961
  Số trang:262

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 0045990100323
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa