THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Quá trình Markov và tích chập ngẫu nhiên

Cao Văn Nuôi , GS TSKH Nguyễn Văn Thu

Viện Toán học

2003

Quá trình Markov và tích chập ngẫu nhiên

Nghiên cứu sinh: Cao Văn Nuôi , GS TSKH Nguyễn Văn Thu
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La105
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Cao Văn Nuôi
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Nguyễn Văn Thu
  Nhan đề:Quá trình Markov và tích chập ngẫu nhiên
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2003
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2003
  Từ Khóa:Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La105
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa