THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Perturbation theory for Lyapunov exponents of discrete linear systems

A. Czornik

2012

Perturbation theory for Lyapunov exponents of discrete linear systems

Tác giả: A. Czornik
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7010
Mã giá: 37CZ
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
1. Definitions of characteristic exponents and basic properties 2. Bounded perturbations 3. Arbitrary small perurbations 4. Regular systems and regularity coefficients 5. Perturbations exponentially tending to zero 6. Stability by the linear approximation 7. Perron exponents

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:978-83-7464-503-4
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:37CZ
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. Czornik
  Nhan đề:Perturbation theory for Lyapunov exponents of discrete linear systems
  Xuất bản, phát hành:H / 2012
  Số trang:198

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ERR.Lv7010
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa