THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Scattering theory

Phillips, Ralph S. , Lax, Peter D.

New York

1967

Scattering theory

Tác giả: Phillips, Ralph S. , Lax, Peter D.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv6761
Mã giá: 35LA
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter I Introduction Chapter II Representation Theory and the Scattering Operator Chapter III A Semigroup of Operator Related to the Scattering matrix Chapter IV The Translation Representation for the solution of the Wave Equation in free space Chapter V The Solution of the Wave Equation in an exterior domain Chapter VI Symmetric Hyperbolic systems, the acoustic equation with an indefine energy form, and the Schroding equation

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:35LA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Phillips, Ralph S, Lax, Peter D
  Nhan đề:Scattering theory
  Xuất bản, phát hành:H : New York , 1967
  Số trang:276
  Bộ sách:Pure and Applied Mathematics

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3545020095942
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa