THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

2010 IEEE-RIVE International conference on Computing and Communication Technologies

2010

2010 IEEE-RIVE International conference on Computing and Communication Technologies

Tác giả:
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv6813
Mã giá: 68BA
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:978-1-4244-8072-2
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:68BA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Nhan đề:2010 IEEE-RIVE International conference on Computing and Communication Technologies
  Xuất bản, phát hành:H / 2010
  Số trang:340

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 6880010096774
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa