THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Probability, Satistics, and Random Proceeses for Electrical Engineering

A. L. Garcia

2008

Probability, Satistics, and Random Proceeses for Electrical Engineering

Tác giả: A. L. Garcia
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv6831
Mã giá: 60GA
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. Probability Models in Electrical and Computer Engineering. Mathematical models as tools in analysis and design Deterministic models Probability models. Statistical regularity A detailed example: a packet voice transmission system Other examples. Overview of book Summary Problems. Chapter 2. Basic Concepts of Probability Theory. Specifying random experiments. The axioms of probability. Computing probabilities using counting methods. Continuous sample spaces. Conditional probability. Independence of events. Sequential experiments. Chapter 3. Discrete Random Variables. 4. One Random Variables. 5. Pairs of Random Variables. 6. Vector Random Variables. 7. Sums of Random Variables and Long term Averages. 8. Statistics 9. Random Processes 10. Analysis and Processes of Random Signals 11. Markov Chains 12. Introduction to Queuering Theory

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:978-0-13-601641-0
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:60GA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. L. Garcia
  Nhan đề:Probability, Satistics, and Random Proceeses for Electrical Engineering
  Lần xuất bản:3
  Xuất bản, phát hành:H / 2008
  Số trang:818

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 6045990095234
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa