THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm Galerkin sóng nhỏ của bài toán Cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân

Bùi Kiên Cường , GS TSKH Nguyễn Minh Chương

Viện Toán học

2005

Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm Galerkin sóng nhỏ của bài toán Cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân

Nghiên cứu sinh: Bùi Kiên Cường , GS TSKH Nguyễn Minh Chương
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La112
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Bùi Kiên Cường
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Nguyễn Minh Chương
  Nhan đề:Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm Galerkin sóng nhỏ của bài toán Cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2005
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2005
  Từ Khóa:Toán giải tích

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La112
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa