THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Bài toán tựa cân bằng véc tơ suy rộng với ánh xạ đa trị

Lê Anh Tuấn , GS TSKH Phạm Hữu Sách

Viện Toán học

2006

Bài toán tựa cân bằng véc tơ suy rộng với ánh xạ đa trị

Nghiên cứu sinh: Lê Anh Tuấn , GS TSKH Phạm Hữu Sách
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La114
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Nghiên cứu sinh:Lê Anh Tuấn
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Phạm Hữu Sách
  Nhan đề:Bài toán tựa cân bằng véc tơ suy rộng với ánh xạ đa trị
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2006
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2006
  Từ Khóa:Lý thuyết tối ưu

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La114
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa