THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Local analytic geometry

Abhyankar, Shreeram S.

New York-London

1964

Local analytic geometry

Tác giả: Abhyankar, Shreeram S.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv3021
Mã giá: 14AB
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. Elementary theory in ; athbb C^ ; Chapter 2. Weierstrass Preparation Theorem Chapter 3. Review from Local Algebra Chapter 4. Parameters in Power Series Rings Chapter 5. Analytic Sets Chapter 6. Language of Sheaves Chapter 7. Analytic Spaces

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:14AB
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Abhyankar, Shreeram S
  Nhan đề:Local analytic geometry
  Xuất bản, phát hành:H : New York-London , 1964
  Số trang:484;
  Kích thước:24cm
  Bộ sách:Pure and Applied Mathematics, 14.

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 1445020082299
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa