THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ không giãn và ánh xạ Lipschitz đều

Hà Đức Vượng , PGS TSKH Đỗ Hồng Tân

Viện Toán học

2006

Một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ không giãn và ánh xạ Lipschitz đều

Nghiên cứu sinh: Hà Đức Vượng , PGS TSKH Đỗ Hồng Tân
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La117
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Hà Đức Vượng
  Tập thể hướng dẫn:PGS TSKH Đỗ Hồng Tân
  Nhan đề:Một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ không giãn và ánh xạ Lipschitz đều
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2006
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2006
  Từ Khóa:Toán giải tích

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La117
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa