THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Monotone flows and rapid convergence for nonlinear partial differential equations

Lakshmikantham, V.

London

2003

Monotone flows and rapid convergence for nonlinear partial differential equations

Tác giả: Lakshmikantham, V.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv4661
Mã giá: 35LA
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
The book is devoted to the monotone iterative technique for partial differential equations. It is based on a comparison principle applicable in particular for second order scalar elliptic and parabolic problems. The first part of the book deals with classical solutions and the second part with weak solutions.
Mục lục: Xem chi tiết
Contents Part A 1 Elliptic Equations 1.1 Introduction 1.2 Monotone Iterates: A Preview 1.3 Monotone Iterative Technique 1.4 Generalized Quasilinearization 1.5 Weakly Coupled Mixed Monotone Systems 1.6 Elliptic Systems in Unbounded Domains 1.7 Monotone Iterative Technique (MIT) for Systems in Unbounded Domains 1.8 Notes and Comments 2 Parabolic Equations 2.1 Introduction 2.2 Comparison Theorem 2.3 Monotone Iterative Technique 2.4 Generalized Quasilinearization 2.5 Monotone Flows and Mixed Monotone Systems 2.7 Stability and Vector Lyapunov Functions 2.8 Notes and Comments 3 Impulsive Parabolic Equations 3.1 Introduction 3.2 Comparison Results for Impulsive Parabolic Systems (IPSs) 3.3 Coupled Lower and Upper Solutions 3.4 Generalized Quasilinearization 3.5 Population Dynamics with Impulses 3.6 Notes and Comments 4 Hyperbolic Equations 4.1 Introduction 4.2 Variation of Parameters (VP) and Comparison Results 4.3 Monotone Iterative Technique 4.4 The Method of Generalized Quasilinearization 4.5 Notes and Comments Part B 5 Elliptic Equations 5.1 Introduction 5.2 Comparison Result 5.3 Monotone Iterative Technique (MIT): Semilinear Problems 5.4 Monotone Iterative Technique (MIT): Quasilinear Problems 5.5 Monotone Iterative Technique (MIT): Degenerate Problems 5,6 Generalized Quasilinearization (GQ): Semilinear Problems 5.7 Generalized Quasilinearization (GQ): quasilinear Problems 7.8 Generalized Quasilinearization (GQ): Degenerate Problems 7.9 Notes and Comments 6 Parabolic Equations 6.1 Introduction 6.2 Monotone Iterative Technique 6.3 Generalized Quasilinearization 6.4 Nonlocal Problems: Existence and Comparison Results 6.5 Generalized Quasilinearization (GQ): Nonlocal Problems 6.6 Quasilinear Problems: Existence and Comparison Results 6.7 Generalized Quasilinearization (GQ): Quasilinear Problems 6.8 Notes and Comments 7 Hyperbolic Equations 7.1 Introduction 7.2 Notation and Comparison Results 7.3 Monotone Iterative Technique 7.4 Generalized Quasilinearization 7.5 Notes and Comments Appendix A

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:0-415-30528-4
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:35LA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Lakshmikantham, V
  Nhan đề:Monotone flows and rapid convergence for nonlinear partial differential equations
  Xuất bản, phát hành:H : London , 2003
  Số trang:318;
  Kích thước:24 cm
  Bộ sách:Series in Mathematical Analysis and Applications. 7

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3545020058824
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa