THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Tính chất cohen - macaulay và gorenstein của đại số rees

Dương Quốc Việt , Ngô Việt Trung

Viện Toán học

1993

Tính chất cohen - macaulay và gorenstein của đại số rees

Nghiên cứu sinh: Dương Quốc Việt , Ngô Việt Trung
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La42
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Dương Quốc Việt
  Tập thể hướng dẫn:Ngô Việt Trung
  Nhan đề:Tính chất cohen - macaulay và gorenstein của đại số rees
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 1993
  Số trang:80
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ: Viện Toán học, 1993
  Từ Khóa:Đại số

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La42
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa