THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số vấn đề của lí thuyết đồ thị và ứng dụng

Lê Công Thành

1980

Một số vấn đề của lí thuyết đồ thị và ứng dụng

Nghiên cứu sinh: Lê Công Thành
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La8
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Công Thành
  Nhan đề:Một số vấn đề của lí thuyết đồ thị và ứng dụng
  Xuất bản, phát hành:H / 1980
  Số trang:85
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1980

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La8
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa