THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số vấn đề của lý thuyết biến đổi tích phân

Đinh Thanh Đức , PGS.TSKH. Vũ Kim Tuấn

2000

Một số vấn đề của lý thuyết biến đổi tích phân

Nghiên cứu sinh: Đinh Thanh Đức , PGS.TSKH. Vũ Kim Tuấn
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: LA004
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Đinh Thanh Đức
  Tập thể hướng dẫn:PGS.TSKH. Vũ Kim Tuấn
  Nhan đề:Một số vấn đề của lý thuyết biến đổi tích phân
  Xuất bản, phát hành:H / 2000
  Số trang:90
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:2000

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LA004
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa