THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Cấu trúc C*-Đại số của một lớp nhóm Li giải được

Hồ Hữu Việt , PTS Đỗ Ngọc Diệp

1984

Cấu trúc C*-Đại số của một lớp nhóm Li giải được

Nghiên cứu sinh: Hồ Hữu Việt , PTS Đỗ Ngọc Diệp
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La13
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Hồ Hữu Việt
  Tập thể hướng dẫn:PTS Đỗ Ngọc Diệp
  Nhan đề:Cấu trúc C*-Đại số của một lớp nhóm Li giải được
  Xuất bản, phát hành:H / 1984
  Số trang:93
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1984

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La13
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa